• Arvioinnin vertaistapaamisia keväällä 2024 (30.01.24)

  Tapaamiset ovat avoimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan ja jakamaan omia ajatuksiaan arvioinnista vertaisten kanssa. Tavoitteena on yhdessä keskustellen jakaa kokemuksia ja ratkaisuja järjestöjen arviointikysymyksiin. Lisäksi suljettu Facebookin verkkoyhteisö on […]

  Lue lisää »

 • Ota tieto käsittelyyn – vinkit tulosten esittämiseen ja analysointiin (30.01.24)

  Arviointitiedon analysointi on eri aineistojen järjestelmällistä läpikäymistä, tulosten yhteen vetämistä sekä johtopäätösten tekemistä niiden perusteella.   Ennen analyysin aloittamista  Mihin tarkoitukseen käsittelet aineistoa? Tieto esitetään yleensä eri muodossa rahoittajalle, yhteistyökumppaneille, kohderyhmälle […]

  Lue lisää »

 • Ryhmähaastattelu – ohjeita ja runko (13.11.23)

  Ryhmähaastatteluiden avulla voidaan kerätä tietoa usealta henkilöltä samanaikaisesti. Ryhmähaastattelun tiedoilla voidaan syventää saatua kirjallista lomakepalautetta, ja ne sopivat myös tilanteisiin, joissa kirjallinen palautteen kerääminen ei syystä tai toisesta onnistu. Haastattelusta […]

  Lue lisää »

 • Havainnoinnilla välitöntä tietoa (13.11.23)

  Havainnointi on suunnitelmallinen ja systemaattinen tiedonkeruumenetelmä. Sen avulla voidaan saada välitöntä tietoa yksilön tai ryhmän toiminnasta ja käyttäytymisestä. Havainnointi on hyvä tapa kerätä tietoa erityisesti silloin, jos kohderyhmältä on vaikea […]

  Lue lisää »

 • Kutsu käyttäjähaastatteluun (09.10.23)

  Etsimme www.artsi-opas.fi -sivustolla vierailleita henkilöitä käyttäjähaastatteluun. Uudistamme sivuston vuoden 2024 aikana, ja nyt haluaisimme kuulla, miten verkko-oppaan sisältöjä käytetään, ja miten ne voisivat palvella käyttäjiä entistä paremmin. Haastateltavalla on halutessaan […]

  Lue lisää »

 • Mittarit haltuun hakemuksessa (21.08.23)

  Mittareiden määrittäminen on keskeinen osa onnistuneen arvioinnin rakentamista ja hakemuksen laatimista.  Mittari on väline toiminnassa tapahtuvan muutoksen osoittamiseen. Kun toiminnalle on asetettu tavoitteita, tulee pohtia, millainen mittari kuvastaisi tapahtunutta muutosta. Tavoitteenamme […]

  Lue lisää »

 • Artsin hakuvinkit STEAn syksyn 2023 avustushakuun (21.08.23)

  STEAn jatkoavustusten haku aukesi maanantaina 21.8. Nythän haetaan jatkoa yleissavustukselle tai kohdennetulle toiminta-avustukselle. Tässä muutamia perusvinkkejä hakemuksen laatimiseen: Hakemuksen työstäminen kannattaa aina aloittaa tutustumalla päivitettyyn STEAn hakuoppaaseen: https://www.stea.fi/wp-content/uploads/2022/03/STEA-avustusopas-2024-www.pdf Haettavan avustuksen […]

  Lue lisää »

 • Potkua arviointiin Artsista – Kumppanuustalo Nuotta (22.06.23)

  Kumppanuustalo Nuotta osallistui Artsi-toimintaan kaudella 2022-2023. Nuotassa koettiin, että arviointiasioita oltiin kyllä jo opiskeltu, mutta käytäntöjä haluttiin vielä hioa ja kehittää.  – Tapaamisissa saimme tiivistettyä tiedonkeruun lomakkeita. Huomasimme, että kysyimme […]

  Lue lisää »

 • Vaikutusketju suunnittelun ja arvioinnin tueksi (28.04.23)

  Mikä vaikutusketju? Vaikutusketju on väline, jolla voidaan tunnistaa ja kuvata toimintaan liittyvä ketju tarpeesta sen vaikutuksiin asti. Mitä hyötyä vaikutusketjun tekemisestä on? Vaikutusketju toimii suunnitteluvaiheessa jäsentelytyökaluna, mutta myös  esimerkiksi arvioinnin […]

  Lue lisää »

 • 25 uutta järjestöä aloittaa Artsissa (13.04.23)

  Artsi-toimintaan on valittu 25 uutta järjestöä kehittämään oman toimintansa arviointia kaudella 2023-2024. Toimintaan saatiin yhteensä 39 hakemusta. Järjestöissä on edelleen tarvetta arviointiosaamisen lisäämiselle ja monenlaisten käytännön tarpeista nousevien arviointihaasteiden ratkomiselle. […]

  Lue lisää »