Ajankohtaista

Tutustu Artsi-toiminnan ajankohtaisiin uutisiin ja blogikirjoituksiin.

arviointi
artsitoiminta
järjestöt

Uudistunut Artsi-opas sisältää runsaasti materiaaleja järjestön oman toiminnan arvioinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. 

arviointi
artsiopas
vaikutusketju
järjestöt
arviointisuunnitelma

A-klinikkasäätiön koordinoima MIPA 2.0 -tutkimusohjelma ja Kuntoutussäätiön Artsi-toiminta järjestävät työpajan 15.5.

No items found.

Haluatko kehittää järjestönne arviointia, tiedonkeruuta tai toiminnan tulosten osoittamista? Hae mukaan Artsi-toimintaan!

No items found.

Arviointitiedon analysointi on eri aineistojen järjestelmällistä läpikäymistä, tulosten yhteen vetämistä sekä johtopäätösten tekemistä niiden perusteella.

No items found.

Tapaamiset ovat avoimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan ja jakamaan omia ajatuksiaan arvioinnista vertaisten kanssa. Tavoitteena on yhdessä keskustellen jakaa kokemuksia ja ratkaisuja järjestöjen arviointikysymyksiin.

No items found.

Havainnointi on suunnitelmallinen ja systemaattinen tiedonkeruumenetelmä. Sen avulla voidaan saada välitöntä tietoa yksilön tai ryhmän toiminnasta ja käyttäytymisestä. Havainnointi on hyvä tapa kerätä tietoa erityisesti silloin, jos kohderyhmältä on vaikea saada tietoa perinteisempien menetelmien avulla, tai kohderyhmä kohdataan hetkellisesti. Havainnointiaineisto voi myös täydentää muuta tiedonkeruuta, kuten kyselyiden tietoja.

No items found.

Ryhmähaastatteluiden avulla voidaan kerätä tietoa usealta henkilöltä samanaikaisesti. Ryhmähaastattelun tiedoilla voidaan syventää saatua kirjallista lomakepalautetta, ja ne sopivat myös tilanteisiin, joissa kirjallinen palautteen kerääminen ei syystä tai toisesta onnistu.

No items found.

Etsimme www.artsi-opas.fi -sivustolla vierailleita henkilöitä käyttäjähaastatteluun. Uudistamme sivuston vuoden 2024 aikana, ja nyt haluaisimme kuulla, miten verkko-oppaan sisältöjä käytetään, ja miten ne voisivat palvella käyttäjiä entistä paremmin.

No items found.

STEAn jatkoavustusten haku aukesi maanantaina 21.8. Nythän haetaan jatkoa yleissavustukselle tai kohdennetulle toiminta-avustukselle. Tässä muutamia perusvinkkejä hakemuksen laatimiseen.

No items found.

Mittari on väline toiminnassa tapahtuvan muutoksen osoittamiseen. Kun toiminnalle on asetettu tavoitteita, tulee pohtia, millainen mittari kuvastaisi tapahtunutta muutosta.

No items found.

Kumppanuustalo Nuotta osallistui Artsi-toimintaan kaudella 2022-2023. Nuotassa koettiin, että arviointiasioita oltiin kyllä jo opiskeltu, mutta käytäntöjä haluttiin vielä hioa ja kehittää.

No items found.

Mikä vaikutusketju? Vaikutusketju on väline, jolla voidaan tunnistaa ja kuvata toimintaan liittyvä ketju tarpeesta sen vaikutuksiin asti. Mitä hyötyä vaikutusketjun tekemisestä on? Vaikutusketju toimii suunnitteluvaiheessa jäsentelytyökaluna, mutta myös esimerkiksi arvioinnin ja viestinnän toteutuksen apuna. Sen avulla voidaan tunnistaa toiminnan tavoitteita ja toisaalta myös toimenpiteitä ja resursseja, joita tuloksiin pääsemiseksi tarvitaan.

No items found.

Haemme jälleen uusia järjestöjä mukaan suosittuun toimintaamme, jossa järjestölle muodostetaan sen omia tarpeita palvelevat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen.

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!