Työkalut

Täältä löydät kaikki Artsi-toiminnassa kehitetyt arviointityökalut. Muokkaa ne oman järjestösi tarpeisiin sopiviksi ja ota käyttöön!

Tuloksia
0

Vaikutusketju

Word

Vaikutusketjun pohja

Vaikutusketju-työkalun avulla pystytään rakentamaan vaikutusketjuja jo olemassa olevasta toiminnasta tai suunnittelemaan kokonaan uutta.

Lue lisää
Word

Vaikutusketjun pohja

Vaikutusketju-työkalun avulla pystytään rakentamaan vaikutusketjuja jo olemassa olevasta toiminnasta tai suunnittelemaan kokonaan uutta.

Vaikutusketjun pohja

Arvioinnin suunnittelu

Word

Arviointisuunnitelma

Arviointisuunnitelma tekee arvioinnin toteutuksesta suunnitelmallisempaa. Suunnitelmaan kirjataan, mitä arviointietoa kerätään, miten ja keneltä sitä kerätään sekä milloin tiedonkeruu toteutetaan.

Lue lisää
Word

Arviointisuunnitelma

Arviointisuunnitelma tekee arvioinnin toteutuksesta suunnitelmallisempaa. Suunnitelmaan kirjataan, mitä arviointietoa kerätään, miten ja keneltä sitä kerätään sekä milloin tiedonkeruu toteutetaan.

Arviointisuunnitelma
Excel

Arviointisuunnitelma (Excel)

Arviointisuunnitelma tekee arvioinnin toteutuksesta suunnitelmallisempaa. Suunnitelmaan kirjataan, mitä arviointietoa kerätään, miten ja keneltä sitä kerätään sekä milloin tiedonkeruu toteutetaan.

Lue lisää
Excel

Arviointisuunnitelma (Excel)

Arviointisuunnitelma tekee arvioinnin toteutuksesta suunnitelmallisempaa. Suunnitelmaan kirjataan, mitä arviointietoa kerätään, miten ja keneltä sitä kerätään sekä milloin tiedonkeruu toteutetaan.

Arviointisuunnitelma (Excel)

Tiedonkeruu

Word

Havainnointipohja ohjaukseen ja neuvontaan

Havainnointipohjan avulla kerätään tietoa ohjaus- ja neuvontatilanteesta, jossa havainnoidaan, toteutuiko jokin tietty havainnoitava asia vai ei.

Lue lisää
Word

Havainnointipohja ohjaukseen ja neuvontaan

Havainnointipohjan avulla kerätään tietoa ohjaus- ja neuvontatilanteesta, jossa havainnoidaan, toteutuiko jokin tietty havainnoitava asia vai ei.

Havainnointipohja ohjaukseen ja neuvontaan
Word

Havainnointipohja ryhmiin

Havainnointipohjan avulla kerätään tietoa ryhmätoiminnasta, jossa havainnoidaan, miten joku tai jotkut tietyt havainnoitavat asiat toteutuivat toiminnan aikana.

Lue lisää
Word

Havainnointipohja ryhmiin

Havainnointipohjan avulla kerätään tietoa ryhmätoiminnasta, jossa havainnoidaan, miten joku tai jotkut tietyt havainnoitavat asiat toteutuivat toiminnan aikana.

Havainnointipohja ryhmiin
Word

Kysely kohtaamispaikasta

Kyselyn avulla kerätään tietoa kohtaamispaikkatoiminnasta. Kysely kannattaa tehdä kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Kyselyä voi pitää esim. kaksi viikkoa näkyvillä ja kannustaa ihmisiä vastaamaan. Kyselyn voi tehdä myös sähköisesti, esim. tabletilla. Tarvittaessa vastaajia voi auttaa tekemään kyselyn, esim. haastattelemalla.

Lue lisää
Word

Kysely kohtaamispaikasta

Kyselyn avulla kerätään tietoa kohtaamispaikkatoiminnasta. Kysely kannattaa tehdä kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Kyselyä voi pitää esim. kaksi viikkoa näkyvillä ja kannustaa ihmisiä vastaamaan. Kyselyn voi tehdä myös sähköisesti, esim. tabletilla. Tarvittaessa vastaajia voi auttaa tekemään kyselyn, esim. haastattelemalla.

Kysely kohtaamispaikasta
Word

Kysely koulutuksesta

Lomakkeen avulla kerätään tietoa kohderyhmältä koulutuksista ja valmennuksista. Kysely soveltuu yksittäiseen koulutukseen ja pidemmälle valmennuskokonaisuudelle. Palaute kannattaa kerätä koulutuksessa tai pian koulutuksen jälkeen.

Lue lisää
Word

Kysely koulutuksesta

Lomakkeen avulla kerätään tietoa kohderyhmältä koulutuksista ja valmennuksista. Kysely soveltuu yksittäiseen koulutukseen ja pidemmälle valmennuskokonaisuudelle. Palaute kannattaa kerätä koulutuksessa tai pian koulutuksen jälkeen.

Kysely koulutuksesta
Word

Kysely neuvontapalvelusta

Lomakkeella kerätään palautetta neuvonta-/tukipalvelusta. Asiakas voi täyttää kyselyn käynnin aikana tai lopuksi verkkokyselynä tai paperiversiona. Tarvittaessa työntekijä voi kysyä kysymykset suullisesti asiakkaalta ja kirjoittaa vastaukset lomakkeeseen asiakkaan puolesta.

Lue lisää
Word

Kysely neuvontapalvelusta

Lomakkeella kerätään palautetta neuvonta-/tukipalvelusta. Asiakas voi täyttää kyselyn käynnin aikana tai lopuksi verkkokyselynä tai paperiversiona. Tarvittaessa työntekijä voi kysyä kysymykset suullisesti asiakkaalta ja kirjoittaa vastaukset lomakkeeseen asiakkaan puolesta.

Kysely neuvontapalvelusta
Word

Kysely ryhmätoiminnasta

Lomakkeen avulla voi kerätä tietoa kohderyhmälle järjestetystä ryhmätoiminnasta.

Lue lisää
Word

Kysely ryhmätoiminnasta

Lomakkeen avulla voi kerätä tietoa kohderyhmälle järjestetystä ryhmätoiminnasta.

Kysely ryhmätoiminnasta
Word

Kysely tapahtumasta

Kyselylomakkeen avulla voi kerätä tietoa kohderyhmältä erilaisista tapahtumista ja tilaisuuksista. Palaute kannattaa kerätä tapahtumassa joko sähköisenä tai paperilla tai pian tapahtuman jälkeen.

Lue lisää
Word

Kysely tapahtumasta

Kyselylomakkeen avulla voi kerätä tietoa kohderyhmältä erilaisista tapahtumista ja tilaisuuksista. Palaute kannattaa kerätä tapahtumassa joko sähköisenä tai paperilla tai pian tapahtuman jälkeen.

Kysely tapahtumasta
Word

Kysely vapaaehtoisille

Vapaaehtoiskyselyn avulla kerätään tietoa järjestön vapaaehtoisilta. Kyselyn voi toteuttaa esim. kerran vuodessa sähköisenä kyselynä tai paperilomakkeena jonkin vapaaehtoisten kokoontumisen yhteydessä.

Lue lisää
Word

Kysely vapaaehtoisille

Vapaaehtoiskyselyn avulla kerätään tietoa järjestön vapaaehtoisilta. Kyselyn voi toteuttaa esim. kerran vuodessa sähköisenä kyselynä tai paperilomakkeena jonkin vapaaehtoisten kokoontumisen yhteydessä.

Kysely vapaaehtoisille
Word

Kysely yhteistyökumppaneille

Kyselyn avulla kerätään tietoa järjestön yhteistyökumppaneilta. Kyselyn voi toteuttaa esim. kerran vuodessa sähköisenä kyselynä tai paperilomakkeena jonkin yhteistyökumppaneiden kokoontumisen yhteydessä.

Lue lisää
Word

Kysely yhteistyökumppaneille

Kyselyn avulla kerätään tietoa järjestön yhteistyökumppaneilta. Kyselyn voi toteuttaa esim. kerran vuodessa sähköisenä kyselynä tai paperilomakkeena jonkin yhteistyökumppaneiden kokoontumisen yhteydessä.

Kysely yhteistyökumppaneille
Excel

Ohjaus- ja neuvontapalvelun seurantataulukko

Seurantataulukkoon kerätään tietoa neuvontapalvelun (esim. asiakastapaamiset, chat, puhelin) määristä ja tuloksista.

Lue lisää
Excel

Ohjaus- ja neuvontapalvelun seurantataulukko

Seurantataulukkoon kerätään tietoa neuvontapalvelun (esim. asiakastapaamiset, chat, puhelin) määristä ja tuloksista.

Ohjaus- ja neuvontapalvelun seurantataulukko
Word

Ryhmähaastattelu – ohje ja runko

Ryhmähaastatteluissa saadaan samalla kertaa palaute suuremmalta joukolta. Ryhmähaastattelu toimii parhaiten noin 4-8 henkilön ryhmille. Ryhmähaastattelu sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa kirjallinen tiedon tuottaminen on osallistujalle haastavaa, tai halutaan syventää saatua kirjallista lomakepalautetta.

Lue lisää
Word

Ryhmähaastattelu – ohje ja runko

Ryhmähaastatteluissa saadaan samalla kertaa palaute suuremmalta joukolta. Ryhmähaastattelu toimii parhaiten noin 4-8 henkilön ryhmille. Ryhmähaastattelu sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa kirjallinen tiedon tuottaminen on osallistujalle haastavaa, tai halutaan syventää saatua kirjallista lomakepalautetta.

Ryhmähaastattelu – ohje ja runko
Excel

Suullisen palautteen kirjaamistyökalu

Työkaluun kirjataan ylös erilaisissa tilanteissa saatua spontaania ja muuta suullista palautetta, ja millaisia kehittämistoimenpiteitä palautteen pohjalta tehdään.

Lue lisää
Excel

Suullisen palautteen kirjaamistyökalu

Työkaluun kirjataan ylös erilaisissa tilanteissa saatua spontaania ja muuta suullista palautetta, ja millaisia kehittämistoimenpiteitä palautteen pohjalta tehdään.

Suullisen palautteen kirjaamistyökalu
Excel

Toiminnan tilastointityökalu

Tilastointityökalun avulla kerätään määrällistä tietoa eri toiminnoista.

Lue lisää
Excel

Toiminnan tilastointityökalu

Tilastointityökalun avulla kerätään määrällistä tietoa eri toiminnoista.

Toiminnan tilastointityökalu
Word

Vapaaehtoisten haastattelu

Haastattelupohja toimii runkona yhteistyökumppanien haastatteluille. Haastatteluja voi tehdä puhelimitse, etäyhteyksin tai kasvokkain.

Lue lisää
Word

Vapaaehtoisten haastattelu

Haastattelupohja toimii runkona yhteistyökumppanien haastatteluille. Haastatteluja voi tehdä puhelimitse, etäyhteyksin tai kasvokkain.

Vapaaehtoisten haastattelu
Word

Yhteistyökumppaneiden haastattelu

Haastattelupohja toimii runkona yhteistyökumppanien haastatteluille. Yleisten kysymysten lisäksi voidaan myös kysyä erityiskysymyksiä suoraan siitä toiminnasta, johon yhteistyö liittyy.

Lue lisää
Word

Yhteistyökumppaneiden haastattelu

Haastattelupohja toimii runkona yhteistyökumppanien haastatteluille. Yleisten kysymysten lisäksi voidaan myös kysyä erityiskysymyksiä suoraan siitä toiminnasta, johon yhteistyö liittyy.

Yhteistyökumppaneiden haastattelu

Tiedon käsittely

Word

Arviointihavaintojen jatkokehittäminen

Työkalu auttaa isojen ja pienien arviointihavaintojen kirjaamisessa, ja havaintojen pohjalta sovittujen kehittämistoimenpiteiden seurannassa. Työkaluun kuvataan arviointihavainto, kehittämisen keinot ja tavoitetila, sekä aikataulu ja vastuuhenkilö.

Lue lisää
Word

Arviointihavaintojen jatkokehittäminen

Työkalu auttaa isojen ja pienien arviointihavaintojen kirjaamisessa, ja havaintojen pohjalta sovittujen kehittämistoimenpiteiden seurannassa. Työkaluun kuvataan arviointihavainto, kehittämisen keinot ja tavoitetila, sekä aikataulu ja vastuuhenkilö.

Arviointihavaintojen jatkokehittäminen
Word

Arviointitiedon hyödyntämisen mahdollisuuksien kartoitus

Työkalun avulla kartoitetaan, miten hyvin järjestössä hyödynnetään kerättyä arviointietoa, ja miten tiedon voisi ottaa entistä paremmin käyttöön.

Lue lisää
Word

Arviointitiedon hyödyntämisen mahdollisuuksien kartoitus

Työkalun avulla kartoitetaan, miten hyvin järjestössä hyödynnetään kerättyä arviointietoa, ja miten tiedon voisi ottaa entistä paremmin käyttöön.

Arviointitiedon hyödyntämisen mahdollisuuksien kartoitus
Word

Itsearviointikysely hallitukselle

Tällä kyselyllä voidaan kerätä palautetta järjestön hallitukselta. Kysely on hyvä tapa osallistaa hallitusta järjestön toiminnan reflektointiin ja kehittämiseen.

Lue lisää
Word

Itsearviointikysely hallitukselle

Tällä kyselyllä voidaan kerätä palautetta järjestön hallitukselta. Kysely on hyvä tapa osallistaa hallitusta järjestön toiminnan reflektointiin ja kehittämiseen.

Itsearviointikysely hallitukselle
Word

Itsearviointikysely henkilöstölle

Itsearviointikysely on tarkoitettu useamman henkilön työllistäviin järjestöihin ja projekteihin. Kysely lähetetään kaikille kyseiseen toimintoon osallistuneille työntekijöille, jotka voivat vastata kyselyyn anonyymisti. Kyselyn tulokset kootaan yhteen. Koonti toimii pohjana yhteisessä itsearviointityöpajassa, johon olisi tarkoitus osallistua kaikki kyselyyn vastanneet. Itsearviointityöpajan ohjeistuksen ja siihen liittyvän lomakkeen löydät artsi-opas.fi > Työkalut

Lue lisää
Word

Itsearviointikysely henkilöstölle

Itsearviointikysely on tarkoitettu useamman henkilön työllistäviin järjestöihin ja projekteihin. Kysely lähetetään kaikille kyseiseen toimintoon osallistuneille työntekijöille, jotka voivat vastata kyselyyn anonyymisti. Kyselyn tulokset kootaan yhteen. Koonti toimii pohjana yhteisessä itsearviointityöpajassa, johon olisi tarkoitus osallistua kaikki kyselyyn vastanneet. Itsearviointityöpajan ohjeistuksen ja siihen liittyvän lomakkeen löydät artsi-opas.fi > Työkalut

Itsearviointikysely henkilöstölle
Word

Itsearviointityöpaja ja -lomake

Itsearviointityöpajassa pohditaan keskustellen kutakin itsearviointitaulukon aihealuetta onnistumisten, haasteiden yms. näkökulmista. Jos osallistujat ovat vastanneet työpajaa edeltävästi Itsearviointikyselyn (kts. artsi-opas.fi > Työkalut), voidaan kyselyn tulokset ottaa kyselyn tulokset pohjaksi asioiden käsittelylle. Aikaa on toteutustavasta ja henkilöstön määrästä riippuen hyvä varata 2-3 h.

Lue lisää
Word

Itsearviointityöpaja ja -lomake

Itsearviointityöpajassa pohditaan keskustellen kutakin itsearviointitaulukon aihealuetta onnistumisten, haasteiden yms. näkökulmista. Jos osallistujat ovat vastanneet työpajaa edeltävästi Itsearviointikyselyn (kts. artsi-opas.fi > Työkalut), voidaan kyselyn tulokset ottaa kyselyn tulokset pohjaksi asioiden käsittelylle. Aikaa on toteutustavasta ja henkilöstön määrästä riippuen hyvä varata 2-3 h.

Itsearviointityöpaja ja -lomake
Word

Tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen työkalu

Työkalu auttaa mittareiden seurannassa ja kerätyn tiedon systemaattisessa käsittelyssä ja hyödyntämisessä.

Lue lisää
Word

Tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen työkalu

Työkalu auttaa mittareiden seurannassa ja kerätyn tiedon systemaattisessa käsittelyssä ja hyödyntämisessä.

Tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen työkalu
Word

Vaikuttamistoiminnan arviointi

Lomakkeella tehdään arviointia vaikuttamistoiminnan mittareiden/tavoitteiden toteutumisesta. Arvioinnin toteuttajana voi olla yksittäinen työntekijä tai jokin tietty työryhmä tai henkilöstö.

Lue lisää
Word

Vaikuttamistoiminnan arviointi

Lomakkeella tehdään arviointia vaikuttamistoiminnan mittareiden/tavoitteiden toteutumisesta. Arvioinnin toteuttajana voi olla yksittäinen työntekijä tai jokin tietty työryhmä tai henkilöstö.

Vaikuttamistoiminnan arviointi

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!