Arvioinnin suunnittelu

Tietosuoja ja eettisyys

Arviointia suunniteltaessa on tärkeää huomioida myös tietosuoja ja eettinen näkökulma. Arvioinnissa ja tiedonkeruussa on kunnioitettava ihmistä eikä arviointi saa loukata ketään tai häiritä itse toimintaa.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esim. sitä, että toimintaan osallistujan ei ole pakko antaa palautetta, jos hän siitä kieltäytyy. Jos taas toiminnassa käsitellään henkilökohtaisia ja erityisen herkkiä asioita, on tärkeä pohtia, milloin palautetta on hyvä kysyä (ei esim. heti tukitapaamisen jälkeen). Hyvä lähtökohta on, että arkaluonteisia tietoja tai terveystietoja voi kysyä vain poikkeustapauksessa. Tulosten arvioinnin kannalta näin ei useinkaan ole, mutta toiminnan sisällön kannalta tällaisille tiedoille voi joskus olla perusteita.

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa tarkat reunaehdot tietojenkeruulle. Lisätietoja asetuksesta löytyy mm. tietosuojavaltuutetun sivuilta: https://tietosuoja.fi/euroopan-tietosuojaneuvoston-ohjeet. Rahoittajilla on omat sääntönsä, miten pitkään tietoja pitää säilyttää, joten myös niihin on tärkeä tutustua.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!