13.11.2023

Ryhmähaastattelu – ohjeita ja runko

Ryhmähaastatteluiden avulla voidaan kerätä tietoa usealta henkilöltä samanaikaisesti. Ryhmähaastattelun tiedoilla voidaan syventää saatua kirjallista lomakepalautetta, ja ne sopivat myös tilanteisiin, joissa kirjallinen palautteen kerääminen ei syystä tai toisesta onnistu.

Haastattelusta saatava tieto on syvällisempää ja moniulotteisempaa kuin kyselylomaketieto, eikä sitä voida muuttaa määrälliseen muotoon samalla tavalla. Ryhmähaastattelu voidaan toteuttaa sellaisenaan ainoana tiedonkeruun tapana, tai osallistujat voivat täyttää sitä edeltävästi kyselylomakkeen, jonka avulla saadaan yhteismitallista tietoa osallistujien kokemista hyödyistä. Vaihtoehtoisesti haastattelun alussa voidaan toteuttaa esim. äänestys, tai kerätä muulla toiminnallisella menetelmällä tietoa muutamasta tiedonkeruun kannalta keskeisimmästä asiasta.  Jos haastatteluita tehdään usealle ryhmälle, on niiden rungon hyvä olla samanlainen.

Lue lisää ryhmähaastatteluiden tekemisestä ja lataa haastattelurunko täältä.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!