22.6.2023

Potkua arviointiin Artsista – Kumppanuustalo Nuotta

Kumppanuustalo Nuotta osallistui Artsi-toimintaan kaudella 2022-2023. Nuotassa koettiin, että arviointiasioita oltiin kyllä jo opiskeltu, mutta käytäntöjä haluttiin vielä hioa ja kehittää.

– Tapaamisissa saimme tiivistettyä tiedonkeruun lomakkeita. Huomasimme, että kysyimme samoja asioita monella eri tavalla, eivätkä kaikki kysymykset olleet enää varteen otettavia. Lomakkeista tuli muokkauksen jälkeen käyttäjäystävällisempiä. Tällaista palautetta olemme saaneet myös kohderyhmältä itseltään; lomakkeisiin on nyt miellyttävämpi vastata, ja niiden vastausprosentti on kasvanut, kertoo toiminnanjohtaja Virpi Kilpijärvi.

Nuotta edistää paikallisten järjestöjen välistä yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä, ja tukee heitä myös koulutuksin sekä konkreettisesti neuvontapisteellään. Toimintaa on paljon, ja päivät ovat usein hektisiä.

– Suurin haaste meillä olivat mittarit. Esimerkiksi neuvontapisteellä käyvien palautteen keräämiseen tarvitsimme tukea. Ymmärsimme, että voimme havainnoida tuloksellisuutta myös tiettyinä ajanjaksoina. Päädyimme otantajaksoon, jonka aikana seuraamme tarkemmin kävijöiden kokemaa hyötyä, kertoo Kilpijärvi

Nuotassa tavoitellaan myös järjestöjen tutuksi tulemista paikallisille asukkaille. Suurissa tapahtumissa voi kuitenkin olla vaikeaa saada tietoa siitä, miten kävijät kokevat tapahtuman. Ison Sun & Fun -tapahtuman tiedonkeruuseen Nuotta kehitti rastikortit. Kävijät kiertävät kortin kanssa järjestöpisteitä, tekevät aktiviteetin, ja vastaavat lopuksi muutamaan tapahtuman tavoitteita koskevaan väittämään. Palauttamalla kortin osallistuu vielä arvontaan.  Nuotassa tehtiin Artsin aikana myös arviointisuunnitelma koko henkilöstön voimin.

– Mittarimme konkretisoituivat ja täsmentyivät Artsin aikana, aiemmin olimme ajatelleet tavoitteita ja mittareita ehkä turhankin isosti. Nyt mittaamme täsmällisemmin sitä, mitä avustushakemukseen on määritelty, sanoo Kilpijärvi

Kumppanuustalo Nuotta on Kuusamossa toimiva järjestötalo, joka tarjoaa järjestöille resursseja toimintaan. Lue lisää www.facebook.com/koillismaankumppanuustalonuotta/

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!