Hyppää sisältöön

Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille

Lähde kehittämään Kuntoutussäätiön Artsi-toiminnan kanssa järjestönne arviointia ja seurantaa!

Tutustu oppaaseen

1. Tavoitteet ja vaikutusketju

Opas alkaa osiolla, jossa käsitellään järjestön toiminnan tavoitteita ja vaikuttavuusketjua, jotka ovat perusta sekä arvioinnille, että järjestön tavoitteelliselle ja tulokselliselle toiminnalle ylipäätään.

Siirry osioon

2. Arvioinnin suunnittelu

Seuraavaksi kerrotaan miten arviointia kannattaa lähteä suunnittelemaan ja aikatauluttamaan. Lisäksi esitellään erilaisia tapoja kerätä tietoa arvioinnin aineistoksi.

Siirry osioon

3. Tiedonkeruu kohderyhmiltä

Tässä osiossa käydään läpi tiedon keruun perusteita ja eri vaihtoehtoja erityisesti kohderyhmältä eli niiltä ihmisiltä, jotka ovat osallistuneet toimintaan. Mukana on myös erilaisiin tilanteisiin ja toimintoihin sopivia konkreettisia lomakemalleja.

Siirry osioon

4. Tiedonkeruu yhteistyökumppaneilta ja vapaaehtoisilta

Myös yhteistyökumppanien ja vapaaehtoisten näkemyksiä toiminnan hyödyistä ja kehittämiskohdista on tärkeää selvittää. Seuraavaksi pureudutaan erilaisiin tapoihin kerätä palautetta heiltä.

Siirry osioon

5. Itsearviointi

Työntekijöiden näkökulmasta tehty oman toiminnan kriittinen tarkastelu on oleellinen osa itsearviointia. Tässä osiossa annettaan ohjeita ja työkaluja itsearvioinnin toteuttamiseen säännöllisesti, systemaattisesti ja kattavasti.

Siirry osioon

6. Tiedon analysointi ja hyödyntäminen

Viimeisessä osassa keskitytään kerätyn tiedon kokoamiseen ja analysointiin sekä arviointitiedon hyödyntämiseen järjestön toiminnan kehittämisessä.

Siirry osioon