Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille

Oppaan sisältö

Jokaisen järjestön on hyvä pohtia, mitä omalla toiminnalla tavoitellaan sekä minkälaisia tuloksia ja vaikutuksia sillä saadaan aikaan. Konkreettisena välineenä on vaikutusketju, joka on myös perusta sekä arvioinnille, että järjestön tavoitteelliselle ja tulokselliselle toiminnalle.

Oman organisaation arviointia on hyvä suunnitella etukäteen. Kun suunnitelma tiedonkeruumenetelmineen on kertaalleen mietitty huolella, siitä on hyötyä useammaksi vuodeksi.

Arviointitietoa voi kerätä esimerkiksi kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoiden. Tiedonkeruumenetelmien valinnassa on hyvä ottaa huomioon valitut mittarit, arviointikysymykset ja toiminnan luonne.

Arviointitiedon käsittelyllä tarkoitetaan laadullisen ja määrällisen aineiston analysointia, johtopäätösten tekemistä ja tiedon hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä.

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirjeemme

Artsi-toiminnan uutiskirjeessä julkaistaan ajankohtaisia uutisia, työkaluja sekä tapahtumia ja koulutuksia arvioinnista ja järjestörintamalta neljä kertaa vuodessa.

Artsi-toiminta X:ssä

Liity Facebook-ryhmäämme!

Arviointi järjestöissä -ryhmän tarkoituksena on tuoda arviointia tekevät ja siitä kiinnostuneet järjestötoimijat yhteen jakamaan kokemuksia ja keskustelemaan ajankohtaisista arviointiin liittyvistä aiheista.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!