28.4.2023

Vaikutusketju suunnittelun ja arvioinnin tueksi

vaikutusketju

Mikä vaikutusketju?

Vaikutusketju on väline, jolla voidaan tunnistaa ja kuvata toimintaan liittyvä ketju tarpeesta sen vaikutuksiin asti.

Mitä hyötyä vaikutusketjun tekemisestä on?

Vaikutusketju toimii suunnitteluvaiheessa jäsentelytyökaluna, mutta myös esimerkiksi arvioinnin ja viestinnän toteutuksen apuna. Sen avulla voidaan tunnistaa toiminnan tavoitteita ja toisaalta myös toimenpiteitä ja resursseja, joita tuloksiin pääsemiseksi tarvitaan.

Vinkki 1

Kun alat rakentamaan vaikutusketjua, pyri lähtemään liikkeelle tarpeesta; mihin ilmiöön yritätte löytää ratkaisun? Mieti sen jälkeen, millaisin toimenpitein ja resurssein toivottuihin tuloksiin voidaan päästä.

Vinkki 2

Hakemassa uutta avustusta? Rakenna suunnitelmastanne vaikutusketju. Vaikutusketjun ymmärtäminen on pohja myös hyvälle rahoitushakemukselle.

Vinkki 3

Tarkista, että vaikutusketju on eheä, eli että kaikki sen osaset linkittyvät toisiinsa. Tulosten tulisi olla linjassa tavoitteiden kanssa, ja toiminta ja toimenpiteet suhteutettu tavoiteltuihin tuloksiin. Mittareiden tulisi linkittyä tuloksiin, eli niiden avulla tulisi voida osoittaa juuri kyseisen toiminnan tuloksellisuutta.

Lue lisää tavoitteista ja vaikutusketjusta.

Artikkeli on julkaistu Artsin uutiskirjeessä 1/2023.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!