Tiedon käsittely

Arviointitiedon käsittelyllä tarkoitetaan laadullisen ja määrällisen aineiston analysointia, johtopäätösten tekemistä ja tiedon hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä.

Tässä osiossa

Kyselyiden avovastausten, haastatteluiden ja muun laadullisen aineiston analysointi on materiaalin järjestelmällistä läpikäyntiä, tulosten yhteen vetämistä sekä johtopäätösten tekemistä niiden perusteella.

Kyselyiden asteikko- ja monivalintakysymysten, seurantatilastojen ja muun määrällisen tiedon analysointi on tiedon järjestelmällistä läpikäymistä, tulosten yhteen vetämistä sekä johtopäätösten tekemistä niiden perusteella.

Itsearvioinnista eli oman toiminnan tarkastelusta saadaan tietoa oman toiminnan organisointiin ja sen kehittämiseen.

Arviointitietoa kannattaa hyödyntää toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!