Vaikutusketju

Jokaisen järjestön on hyvä pohtia, mitä omalla toiminnalla tavoitellaan sekä minkälaisia tuloksia ja vaikutuksia sillä saadaan aikaan. Konkreettisena välineenä on vaikutusketju, joka on myös perusta sekä arvioinnille, että järjestön tavoitteelliselle ja tulokselliselle toiminnalle.

Tässä osiossa

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus ovat keskeisiä termejä, kun halutaan kertoa, mitä omalla toiminnalla on saatu aikaan.

Vaikutusketju on työväline, jolla voidaan tunnistaa ja kuvata toimintaan liittyvä ketju tarpeesta sen vaikutuksiin asti. Vaikutusketju on hyvä apuväline, jonka avulla voi suunnitella uutta toimintaa, mutta se toimii myös valmiiden toimintamuotojen jäsentämisessä.

Mittareilla saadaan esiin toiminnan laajuutta, tuloksia ja vaikuttavuutta. Mittarit voidaan jakaa prosessi- ja tulosmittareihin.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!