Tiedon käsittely

Itsearviointi

Oman toiminnan tarkastelu on olennainen osa toiminnan kehittämistä ja tuloksien esiin saamista. Oman toiminnan arvioinnin äärelle on syytä pysähtyä säännöllisesti. Itsearvioinnista saadaan toiminnan organisointiin ja resursointiin, osaamisen kehittämiseen, toiminnan arviointiin, ja toisaalta myös järjestön toiminnan tuloksellisuuteen tietoa.

Toteutus

Itsearviointi on hyvä toteuttaa vähintään kerran vuodessa. Nopeatempoisessa toiminnassa voi olla syytä tehdä myös hieman pienimuotoisempi välikatsaus puolivuosittain. Näin varmistetaan, että toiminta etenee suunnitellusti ja voidaan ajoissa reagoida esiin nouseviin kehittämistarpeisiin.

Itsearvioinnin voi tehdä yhdessä koko henkilöstön kanssa, jolloin se on myös yksi tapa mahdollistaa henkilöstön osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Myös hallituksen voi osallistaa itsearviointiin eri tavoin. Ideaalitapauksessa henkilöstön yhteinen itsearviointi suoritetaan tilanteessa, jossa palaute muilta tahoilta on jo kerätty ja analysoitu, ja tulokset ja kehittämisideat muilta on tiedossa.

Materiaalit

Teemaan liittyvät työkalut

Word

Itsearviointityöpaja ja -lomake

Itsearviointityöpajassa pohditaan keskustellen kutakin itsearviointitaulukon aihealuetta onnistumisten, haasteiden yms. näkökulmista. Jos osallistujat ovat vastanneet työpajaa edeltävästi Itsearviointikyselyn (kts. artsi-opas.fi > Työkalut), voidaan kyselyn tulokset ottaa kyselyn tulokset pohjaksi asioiden käsittelylle. Aikaa on toteutustavasta ja henkilöstön määrästä riippuen hyvä varata 2-3 h.

Lue lisää
Word

Itsearviointityöpaja ja -lomake

Itsearviointityöpajassa pohditaan keskustellen kutakin itsearviointitaulukon aihealuetta onnistumisten, haasteiden yms. näkökulmista. Jos osallistujat ovat vastanneet työpajaa edeltävästi Itsearviointikyselyn (kts. artsi-opas.fi > Työkalut), voidaan kyselyn tulokset ottaa kyselyn tulokset pohjaksi asioiden käsittelylle. Aikaa on toteutustavasta ja henkilöstön määrästä riippuen hyvä varata 2-3 h.

Word

Itsearviointikysely henkilöstölle

Itsearviointikysely on tarkoitettu useamman henkilön työllistäviin järjestöihin ja projekteihin. Kysely lähetetään kaikille kyseiseen toimintoon osallistuneille työntekijöille, jotka voivat vastata kyselyyn anonyymisti. Kyselyn tulokset kootaan yhteen. Koonti toimii pohjana yhteisessä itsearviointityöpajassa, johon olisi tarkoitus osallistua kaikki kyselyyn vastanneet. Itsearviointityöpajan ohjeistuksen ja siihen liittyvän lomakkeen löydät artsi-opas.fi > Työkalut

Lue lisää
Word

Itsearviointikysely henkilöstölle

Itsearviointikysely on tarkoitettu useamman henkilön työllistäviin järjestöihin ja projekteihin. Kysely lähetetään kaikille kyseiseen toimintoon osallistuneille työntekijöille, jotka voivat vastata kyselyyn anonyymisti. Kyselyn tulokset kootaan yhteen. Koonti toimii pohjana yhteisessä itsearviointityöpajassa, johon olisi tarkoitus osallistua kaikki kyselyyn vastanneet. Itsearviointityöpajan ohjeistuksen ja siihen liittyvän lomakkeen löydät artsi-opas.fi > Työkalut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!