Arvioinnin suunnittelu

Oman organisaation arviointia on hyvä suunnitella etukäteen. Kun suunnitelma tiedonkeruumenetelmineen on kertaalleen mietitty huolella, siitä on hyötyä useammaksi vuodeksi.

Tässä osiossa

Arviointi on tiedon tuottamista ja kokonaiskuvan luomista oman toiminnan tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Arvioinnissa tuloksia ja vaikutuksia peilataan asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointia suunniteltaessa on tärkeää huomioida myös tietosuoja ja eettinen näkökulma. Arvioinnissa ja tiedonkeruussa on kunnioitettava ihmistä eikä arviointi saa loukata ketään tai häiritä itse toimintaa.

Arviointisuunnitelmaan kootaan keskeiset arviointiin liittyvät tekemiset ja se on syytä dokumentoida tarkasti niin, että se on kaikkien työntekijöiden saavutettavissa. Arviointisuunnitelman rakentaminen onnistuu esim. Artsin arviointisuunnitelman ja sen konkreettisten ohjeiden avulla.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!