Tietoa Artsista

Mikä Artsi on?

Kuntoutussäätiön Artsi-toiminta tarjoaa sosiaali- ja terveysalan järjestöille tukea oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Artsi-kehittämistyön aikana mukana oleville järjestöille räätälöidään heidän omia tarpeita palvelevat sekä rahoittajan tarpeet huomioivat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Artsi-toiminta on osa Kuntoutussäätiön Arvioinnin osaamiskeskusta.

Artsin tavoitteet:

  • Järjestöjen vaikuttavuusketjuajattelu ja oman toiminnan tavoitteiden asettaminen ovat vahvistuneet
  • Järjestöjen tiedonkeruuseen liittyvä osaaminen ja oman toiminnan systemaattinen arviointi ovat vahvistuneet
  • Arvioiva ajattelu ja toimintatavat ovat integroituneet kiinteäksi osaksi järjestöjen toimintaa
  • Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tiedot arviointityökaluista ja arvioinnista ovat lisääntyneet

Toimintaan osallistuminen on järjestöille maksutonta.

Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Kenelle Artsi on tarkoitettu?

Toiminta on suunnattu korkeintaan 10 henkilöä työllistäville sote-alan järjestöille, jotka kaipaavat tukea oman toimintansa arviointiin ja seurantatiedon tuottamiseen. Vuosittain mukaan valitaan avoimen haun perusteella noin 20-25 järjestöä, jotka saavat toimintaansa STEAn Ak-, Ay- tai C- avustusta.

Lisäksi Artsissa luodut työkalut ja mallit ovat kaikkien käytettävissä näillä sivuilla.