Haku Artsi-toimintaan

Seuraava haku Artsi-toimintaan aukeaa maaliskuussa 2024.

artsi-prosessin kulku

Artsi-tomintaan voi päästä mukaan STEAn Ak-, Ay-, tai C-avusta saavana sosiaali- ja terveysalan järjestönä, jossa työskentelee korkeintaan 10 työntekijää. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Sisältö ja tavoitteet
Artsi-prosessin aikana järjestölle muodostetaan järjestön omia tarpeita palvelevat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että arvioiva ajattelu ja toimintatavat jäävät osaksi järjestön toimintaa.

Tapaamisissa käsitellään vaikutusketjua, tavoitteita, tuloksia ja mittareita, tiedonkeruuta ja tiedon analysointia sekä raportointia. Painopisteet voivat vaihdella järjestökohtaisesti. Artsi-prosessi tukee myös rahoittajan avustushakemuksien ja raportoinnin laadinnassa.

”Vaikutusketju-ajattelu ja mittarit ovat konkretisoineet kehitystä. Artsin työntekijät ovat hyvin ymmärtäväisesti suhtautuneet ja tsempanneet ihanasti!”

Artsi-prosessi pitää sisällään

  • 3-4 tapaamista Artsin asiantuntijoiden ja järjestön kesken verkkotapaamisina ja/tai järjestön omissa tiloissa. Tarkempi aikataulu sovitaan järjestökohtaisesti.
  • Järjestön itsenäistä työskentelyä tapaamisten välillä
  • 3 yhteistä arviointiin liittyvää verkkotilaisuutta kaikkien mukana olevien järjestöjen kanssa.
  • Artsin asiantuntijat ovat järjestöjen tukena kommentoiden ja sparraten tapaamisten välillä esim. kyselylomakkeiden tai hakemuksen laadintaa.

Aikataulu

Prosessin voi käydä läpi järjestölle sopivan pituisena; lyhyimmillään noin 3 kuukaudessa, ja enintään vuoden mittaisena.  Sisältö on kestosta riippumatta sama.

Toiminnan voi aloittaa touko-syyskuussa 2024. Prosessin aloitus ja tarkempi aikataulu sovitaan järjestökohtaisesti.