Haku

Haku Artsi-toimintaan 2021-2022 on päättynyt

Haku Artsi-toimintaan kaudelle 2021-2022 on päättynyt.

Vanha hakuilmoitus:

Tarvitseeko järjestönne tukea arvioinnin kehittämiseen sekä toiminnan tulosten ja vaikutusten osoittamiseen? Hae Artsi-toimintaan! Mukaan voivat päästä enintään 10 työntekijän järjestöt, jotka saavat kohdennettua avustusta tai yleisavustusta STEA:lta. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Artsi-kehittämisprosessissa järjestöjen kanssa räätälöidään heidän omia tarpeitaan sekä rahoittajan vaatimuksia palvelevat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että arvioiva ajattelu ja toimintatavat jäävät osaksi järjestön toimintaa.

Artsi-toimintaan voi osallistua kahdella eri tavalla, joko ”perinteiseen” Artsiin tai omatoimisempaan Verkko-Artsiin. Molemmat Artsit ovat konsultaatiomaisia prosesseja, joihin järjestön tulee sitoutua ja varata aikaa.  Verkko-Artsissa järjestöltä odotetaan enemmän itseohjautuvuutta ja arvioinnin perustaitoja. Se on nopeampi tapa kehittää järjestön arviointiosaamista ja käytössä olevia malleja.

Artsi

Yhteinen kehittämistoiminta järjestön ja Artsin asiantuntijoiden kanssa kestää vuoden kesäkuusta 2021 alkaen. Sen aikana on neljä tapaamista Artsin asiantuntijoiden ja järjestön kesken. Tapaamiset pidetään tilanteen mukaan järjestöjen tiloissa tai verkkotapaamisina. Tarkempi aikataulu sovitaan järjestökohtaisesti.

Tapaamisten välillä Artsin asiantuntijat ovat järjestöjen tukena kommentoiden ja sparraten esim. kyselylomakkeiden laadinnassa.

Lisäksi toimintaan kuuluvat yhteiset aloitus- ja päätöstapaamiset verkossa kaikkien samana vuonna Artsissa mukana olevien järjestöjen kanssa.

Verkko-Artsi

Verkko-Artsissa järjestö käy läpi Artsin sisällöt läpi nopeammin, 2–4 kuukauden aikana. Prosessin aloitus ja tarkempi aikataulu sovitaan järjestökohtaisesti. Aikaisimmillaan aloitus voi olla jo huhtikuussa 2021. Järjestön ja artsilaisten välisiä verkkotapaamisia on kolme. Verkko-Artsissa järjestöltä odotetaan itseohjautuvuutta ja arvioinnin perustaitoja. Artsin asiantuntijat ovat kuitenkin järjestön tukena koko kehittämisprosessin ajan.

Lisätietoja:

Kimmo Terävä, 040 821 9981,

Petra Kohonen, 044 781 3200,

Kuntoutussäätiön Artsi-toimintaa rahoittaa STEA.