Käyttäjälle

Artsi – sähköinen opas -sivusto tarjoaa malleja, työkaluja ja vinkkejä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen itsearviointiin sekä seuranta- ja arviointikäytäntöjen luomiseen ja kehittämiseen. Sivustolla olevan itseopiskelumateriaalin ja työkalujen avulla järjestö pystyy luomaan omat arvioinnin ja seurannan mallinsa.

Sähköinen opas jakautuu kuuteen osioon, jotka on tarkoitus käydä läpi järjestyksessä omaan tahtiin. Kuhunkin osioon kuuluu myös kehittämistehtävä, joka tehdään itsenäisesti ennen seuraavaan osioon siirtymistä.  Sähköisestä oppaasta on mahdollista hyödyntää myös erikseen vain yksittäisiä osia tai lomakkeita, mikäli järjestön seurannan ja arvioinnin perusta on jo hyvällä mallilla.

Artsi – sähköinen opas perustuu Kuntoutussäätiön ARTSI-projektissa ja -toiminnassa tehtyyn kehittämistyöhön sekä kokemuksiin aikaisemmista arviointihankkeista.

Kaikki tässä esitellyt mallit ja työkalut ovat vapaasti hyödynnettävissä ja muokattavissa järjestöjen omaan käyttöön sopiviksi. Antoisaa matkaa arvioinnin kehittämisen parissa!

Tutustu myös:

”Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille” (Mikko Henriksson, Outi Linnolahti ja Henna Harju; Kuntoutussäätiö 2015).