Yleinen

 • Arvioinnin vertaistapaamisia keväällä 2024 (30.01.24)

  Tapaamiset ovat avoimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan ja jakamaan omia ajatuksiaan arvioinnista vertaisten kanssa. Tavoitteena on yhdessä keskustellen jakaa kokemuksia ja ratkaisuja järjestöjen arviointikysymyksiin. Lisäksi suljettu Facebookin verkkoyhteisö on […]

  Lue lisää »

 • Ota tieto käsittelyyn – vinkit tulosten esittämiseen ja analysointiin (30.01.24)

  Arviointitiedon analysointi on eri aineistojen järjestelmällistä läpikäymistä, tulosten yhteen vetämistä sekä johtopäätösten tekemistä niiden perusteella.   Ennen analyysin aloittamista  Mihin tarkoitukseen käsittelet aineistoa? Tieto esitetään yleensä eri muodossa rahoittajalle, yhteistyökumppaneille, kohderyhmälle […]

  Lue lisää »

 • Ryhmähaastattelu – ohjeita ja runko (13.11.23)

  Ryhmähaastatteluiden avulla voidaan kerätä tietoa usealta henkilöltä samanaikaisesti. Ryhmähaastattelun tiedoilla voidaan syventää saatua kirjallista lomakepalautetta, ja ne sopivat myös tilanteisiin, joissa kirjallinen palautteen kerääminen ei syystä tai toisesta onnistu. Haastattelusta […]

  Lue lisää »

 • Havainnoinnilla välitöntä tietoa (13.11.23)

  Havainnointi on suunnitelmallinen ja systemaattinen tiedonkeruumenetelmä. Sen avulla voidaan saada välitöntä tietoa yksilön tai ryhmän toiminnasta ja käyttäytymisestä. Havainnointi on hyvä tapa kerätä tietoa erityisesti silloin, jos kohderyhmältä on vaikea […]

  Lue lisää »

 • Kutsu käyttäjähaastatteluun (09.10.23)

  Etsimme www.artsi-opas.fi -sivustolla vierailleita henkilöitä käyttäjähaastatteluun. Uudistamme sivuston vuoden 2024 aikana, ja nyt haluaisimme kuulla, miten verkko-oppaan sisältöjä käytetään, ja miten ne voisivat palvella käyttäjiä entistä paremmin. Haastateltavalla on halutessaan […]

  Lue lisää »

 • Mittarit haltuun hakemuksessa (21.08.23)

  Mittareiden määrittäminen on keskeinen osa onnistuneen arvioinnin rakentamista ja hakemuksen laatimista.  Mittari on väline toiminnassa tapahtuvan muutoksen osoittamiseen. Kun toiminnalle on asetettu tavoitteita, tulee pohtia, millainen mittari kuvastaisi tapahtunutta muutosta. Tavoitteenamme […]

  Lue lisää »

 • Artsin hakuvinkit STEAn syksyn 2023 avustushakuun (21.08.23)

  STEAn jatkoavustusten haku aukesi maanantaina 21.8. Nythän haetaan jatkoa yleissavustukselle tai kohdennetulle toiminta-avustukselle. Tässä muutamia perusvinkkejä hakemuksen laatimiseen: Hakemuksen työstäminen kannattaa aina aloittaa tutustumalla päivitettyyn STEAn hakuoppaaseen: https://www.stea.fi/wp-content/uploads/2022/03/STEA-avustusopas-2024-www.pdf Haettavan avustuksen […]

  Lue lisää »

 • Vaikutusketju suunnittelun ja arvioinnin tueksi (28.04.23)

  Mikä vaikutusketju? Vaikutusketju on väline, jolla voidaan tunnistaa ja kuvata toimintaan liittyvä ketju tarpeesta sen vaikutuksiin asti. Mitä hyötyä vaikutusketjun tekemisestä on? Vaikutusketju toimii suunnitteluvaiheessa jäsentelytyökaluna, mutta myös  esimerkiksi arvioinnin […]

  Lue lisää »

 • Hae mukaan Artsiin kehittämään järjestönne arviointia (17.03.23)

  Haemme jälleen uusia järjestöjä mukaan suosittuun toimintaamme, jossa järjestölle muodostetaan sen omia tarpeita palvelevat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että arvioiva ajattelu ja toimintatavat […]

  Lue lisää »

 • Palautekysely Artsin materiaaleista (15.11.22)

  Järjestötoimija! Oletko hyödyntänyt Artsi-opas.fi-sivua? Käyttänyt valmiita arvioinnin työkaluja? Seurannut viestintäämme? Meitä Artsissa kiinnostaisi nyt tietää, oletko kokenut materiaalit tai viestinnän hyödylliseksi ja mitä toivoisit jatkossa niiden osalta? Vastaathan lyhyeen kyselyyn […]

  Lue lisää »