Artsin hakuvinkit STEAn avustushakuun

27.09.22

STEAn avustuksen haku on meneillään ja moni meistä järjestötoimijoista parhaillaan päivittää yleisavustuksen tai kohdennetun toiminta-avustuksen hakemusta.

Arvioinnin näkökulmasta jo hakemusvaiheessa on tärkeää huomioida muutama kohta, jotta saadaan toiminnan tulokset helposti esille ja tarvittavaa tietoa toiminnan kehittämiseen jatkossa.

Tässä Artsi-toiminnan hakuvinkit:

  1. Hakemuksen työstäminen kannattaa aina aloittaa tutustumalla päivitettyyn STEAn hakuoppaaseen. Se löytyy kätevästi esim. STEAn verkkosivujen aineistopankista.
  2. Onko kohderyhmässä tavoiteltava muutos jäänyt tavoitteen tekstissä toiminnan kuvauksen jalkoihin tai unohtunut kokonaan? Tuleehan tavoitteesta esille, mitä halutaan muuttaa osallistujien elämässä. Tavoitteeseen ei siis kuvata, mitä on tarkoitus tehdä, vaan mitä hyvää toiminnasta seuraa.
  3. Tarkista, että hakemuksen tekstit ja perustelut ovat kirjoitettu oikeiden otsikoiden ja valikoiden alle. Tämä helpottaa hakemuksen lukemista ja viestii hakijan oman toiminnan vaikutusketjun hahmottamisesta.
  4. Kertovatko hakemukseen valitut tulokset varmasti toiminnan kautta tavoiteltavista muutoksista ja ovathan tulokset mahdollista saavuttaa suunnitellulla toiminnalla ja aikataulussa?
  5. Tuloksia kirjatessa on hyvä miettiä myös, miten kerätään seurantatietoa – saadaanko sitä kerättyä kohderyhmältä suoraan vai tarvitaanko muita keinoja arvioinnin toteuttamiseen vai tulosten konkretisointia. Hakemukseen kannattaakin valita sellaisia tuloksia, jota pystyy vuoden aikana mittaamaan ja keräämään tietoa kohderyhmältä. Laajan tavoitteen konkretisointi tulokseen helpottaa arvioinnin tekemistä.
  6. Tarkista, että mittarit-kohtaan ei ole jäänyt tiedonkeruutapoja, vaan ne löytyvät hakemuksen lopusta kohdasta, miten kerätään seurantatietoa.
  7. Löytyyhän prosessimittarit eli kuinka paljon tavoitellaan mukaan kohderyhmää ja paljonko toimintaa on tarkoitus järjestää kohdista ”kohderyhmä” ja ”toiminta ja tuotokset”.
  8. Haettavan avustuksen taustalla oleva tarve on tärkeää myös päivittää. Miksi toimintaa tarvitaan? Mitä ongelmaa halutaan ratkaista/ennaltaehkäistä? Perustuuko se omaan selvitykseen tai muuhun tutkimukseen.
  9. Arviointia suunniteltaessa on hyvä huomioida järjestön erilaiset tiedon tarpeet. Usein tuloksellisuustiedon lisäksi tarvitaan osallistujapalautetta myös toiminnan kehittämiseen tai vaikuttamistyöhön.
  10. Muistathan lähettää hakemuksen ajoissa määräaikaan mennessä.

Artsin arvioinnin työkaluja ja arviointiopasta kannattaa myös hyödyntää toiminnan eri vaiheissa.

Onnea hakuun ja hakemuksen työstämiseen!