Arvioinnista arkipäivää Daisy Ladies ry:ssä

16.06.21

Maahanmuuttajanaisten kotoutumiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä Daisy Ladies ry osallistui Artsi-toimintaan vuosina 2020-2021. Yhdistyksellä oli erilaisia arviointiin ja seurantaan liittyviä pulmia. Järjestössä koettiin, että tavoitteita oli liikaa ja ne olivat liian monimutkaisesti ilmaistuja. Omat haasteensa arviointiin ja seurantaan toi kohderyhmä, jonka kanssa ei aina ollut yhteistä kieltä. Myös muutoksen mittaaminen kohderyhmässä pohditutti: muutos maahanmuuttajataustaisten naisten tilanteissa oli kyllä helppo havainnoida, mutta miten mitata sitä luotettavasti? Entä olivatko palautelomakkeiden kysymykset oikeanlaisia; saatiinko kerätystä tiedosta vastauksia siihen, oliko tavoitteisiin on päästy?

Artsi-toiminta eteni yhteisten teematapaamisten kautta, joiden välissä järjestö työsti itsenäisesti arviointiasioita. Ensimmäisessä tapaamisessa pureuduttiin tavoitteisiin, ja niitä saatiin yhteistyössä selkeytettyä. Kun tavoitteet oli rakennettu, siirryttiin tiedonkeruun ongelmakohtiin. Lomakkeita muokattiin niin, että niistä saatu tieto vastaa tavoitteisiin. Järjestössä työstettiin myös maahanmuuttajakohderyhmälle suunnattuja palautelomakkeita, jotka ovat nyt entistä selkokielisempiä ja kuvilla höystettyjä. Eri lomakkeiden asteikkoja yhdenmukaistettiin, ja ne mittaavat nyt selkeämmin tuloksellisuutta. Isoin haaste tiedonkeruussa liittyi avoimen toiminnan kävijämäärien jatkuvaan tilastointiin.

– Artsi-toiminnasta saatiin hyviä vinkkejä siihen, miten esim. otantamenetelmää voidaan hyödyntää, kertoo tiedottaja Sofia Henttunen

Koko Daisy Ladiesin henkilökunta osallistui Artsi-prosessiin. Tämä oli tärkeää siksi, että kaikkien arviointiajattelu vahvistuisi ja kaikki sitoutuisivat tiedonkeruuseen.

– Kun STEAn raportointi uudistui toimintavuoden aikana, pääsimme otolliseen aikaan ihmettelemään artsilaisten kanssa yhdessä uutta raporttipohjaa ja sparraamaan ajatuksiamme mittareista, muistelee Henttunen.

Nyt toiminnan arviointi on arkinen osa Daisy Ladiesin päivittäistä toimintaa. Koko henkilöstö ja vapaaehtoiset ovat mukana tiedon keruussa ja myös  uudet myös tulokkaat perehdytetään toimintatapoihin. Kun arviointisuunnitelma ja selkeät linjaukset tiedon keruuseen on tehty,  kaikilla on yhteinen näkemys siitä, mitä tietoa kerätään, ja kuka sitä kerää.

Henttunen kokee, että järjestön tavoitteet ovat nyt selkeitä ja mitattavia. Saatua tietoa myös hyödynnetään; kerätyn tiedon äärelle pysähdytään niin työntekijöiden ja kohderyhmän aamupalavereissa, viikottaisissa henkilökuntapalavereissa, kuin erilaisissa kehittämispäivissäkin.

– Olemme kiitollisia ja iloisia, että saimme olla Artsissa mukana, Henttunen toteaa.

Daisy Ladies on maahanmuuttajanaisten kotoutumiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä yhdistys, jonka toiminnassa on mukana naisia yli 20 maasta. Yhdistys järjestää muun muassa kurssimuotoista ryhmätoimintaa, uraohjausta, neuvontaa ja vertaistukea. Tutustu toimintaan tarkemmin www.daisyladies.fi

 

Teksti: Petra Kohonen